αἰχμαλωσίαν

αἰχμαλωσίᾱν , αἰχμαλωσία
captivity
fem acc sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • пленениѥ — ПЛЕНЕНИ|Ѥ (111), ˫А с. 1.Пленение, плен: нъ безбожьныимъ аравл˫аномъ грькы тогда воюющемъ и въстатѣлѣ страха ради плѣнѣѥни˫а. и дальнии ближнии твор˫аше. (ἁλώσεως) ЖФСт к. XII, 75; ѿ лѣтъ навъходоно||сора. и жидовьскааго плѣнѥни˫а. (ἀπὸ… τῆς…… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Harrowing of Hell — The Harrowing of Hell, depicted in the Petites Heures de Jean de Berry, 14th c. illuminated manuscript commissioned by John, Duke of Berry. The Harrowing of Hell (Latin Descensus Christi ad Inferos the descent of Christ into hell ) is a doctrine… …   Wikipedia

  • пленьныи — (28) пр. Пленный: дерзаи, ˫ако побѣдиши Крѹса и имеши ѥго плѣньна. (αἰχμολωτον) ГА XIV1, 23б; ѥгда възвратить г(с)ь плѣньны˫а люди сво˫а, възрадѹѥтьсѧ И˫аковъ. (τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ) Там же, 165в; иже бѧше всѣ(х) бл҃гообразнѣиши д҃ши сущи… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.